Miljöövervakning

Senast ändrad: 27 september 2019
provtagning.jpg

För att kunna följa Mälarens miljötillstånd provtas årligen vattenkemi, växtplankton, djurplankton och bottenfauna i sjöns olika bassänger.

Data kan hämtas från Miljödata MVM. Använd länkarna nedan för komma direkt till Mälarens provplatser. Du kan behöva justera tidsperiod och önskade parametrar. Den tidigaste proverna är växtplankton från 1955.

 

 

Provpunkter Malaren_bild_MVVF.png
Provpunkter i Mälaren. Bild: Mälarens vattenvårdsförbund.
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se