Dikesrensning i skogsmark och dess effekt på mobilisering av gammalt markbundet kol

Senast ändrad: 02 juli 2021
Torrt skogsdike klätt med vitmossa. Foto.

Detta projekt undersöker effekter av dikesrensning i skogsmark och huruvida det mobiliserar ett tidigare stabilt kollager.

För att ställa om till ett fossilfritt samhälle är en strategi att förbättra skogens produktivitet. Motivet är att en högre produktivitet av skogen kommer, förutom att öka tillgången till biobaserat råmaterial, också att mildra klimatförändringen på ett kostnadseffektivt sätt genom att öka skogens upptag av koldioxid från atmosfären.

Ett sätt att upprätthålla eller förbättra skogen produktivitet är via dikesrensning. Genom att fysiskt störa den bäcknära zonen i kombination med att sänka grundvattennivån i avrinningsområdet, kan dikesrensning potentiellt mobilisera ett gammalt och tidigare stabilt kollager från djupare markhorisonter eller från torvrika områden. En sådan mobilisering av gammalt kol kan ha en negativ inverkan på klimatet vilket i sin tur får konsekvenser för nuvarande skogsförvaltningsstrategier.

Syftet med projektet är att svara på:

  1. Vilka effekter har dikesrensning i skogsmark på ålderssammansättningen av kol exporterat från mark till vatten?
  2. Ifall dikesrensning resulterar i en mobilisering av gammalt kol, när inträffar denna mobilisering och hur länge pågår den?

I projektet genomförs intensiva studier av grund- och bäckvatten inom experimentella avrinningsområden där både avverkning och dikesrensning genomförs.

Medverkande från SLU

Fakta:

Projektet finansieras av Formas under 2020–2022.