POPscreen – förutsättningslös screening av prover från Miljöprovbanken

Senast ändrad: 09 januari 2023
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Målet med POPScreen är att förbättra övervakning genom att utveckla screening-metoder och undersöka förekomst av organiska föroreningar i arkiverade biologiska prover.

Inom POPscreen utvecklas en metod för screening av nya organiska miljöföroreningar i tidsserier av arkiverade biologiska prover från Naturhistoriska riksmuseet. Mer än 100 000 kemiska ämnen förekommer i teknosfären och 30 000 av dessa anses vara så kallade vardagskemikalier. POPscreens syfte är att identifiera tidstrender för tidigare okända (eller inte väl kända) kemikalier och deras omvandlingsprodukter i biota. Vi kommer att analysera vävnadsprover från toppredatorer från marina, limniska och terrestriska miljöer med hjälp av högupplösande masspektrometri (HRMS).

Det övergripande målet med POPscreen är att identifiera nya miljöföroreningar som bör övervakas i miljöanalysprogram samt att ta fram ny kunskap av värde för internationella direktiv och handlingsplaner.

SLU: Karin Wiberg, Wiebke Dürig, Lutz Ahrens
Umeå universitet: Peter Haglund
Naturhistoriska riksmuseet: Anders Bignert

Fakta:

Finansiering: Naturvårdsverket.