Sedimentbundet fosfor i jordbruksbäckar

Senast ändrad: 07 maj 2021
Högflöde i vattendrag med jordbruksmark på ena sidan och skog på andra sidan. Foto.

Ett forskningsprojekt om fosfor och övergödning med fokus på sediment i bäckar och vattendrag.

Det här projektet beskrivs för närvarande bara på engelska


Kontaktinformation