SURVED – Skogsbränsleuttagets påverkan på markens närings- och surhetsstatus simulerad med HD-MINTEQ

Senast ändrad: 11 maj 2021
Skördare och fällda träd i skogen. Foto.

Nitratutlakning ska inkluderas i modellen HD-MINTEQ för att förbättra simuleringen av försurning- och övergödningspåverkan av skogsbränsleuttag.

SURVED-projektet syftar till att öka kunskapen om skogsbränsleuttagets påverkan på markens och vattnets försurnings- och näringsstatus med fokus på tillväxtfasen och kvävedynamiken i det nya beståndet. Detta sker genom att kväveeffekter arbetas in i modellen HD-MINTEQ. Om inte nitratutlakning tas med i modellen riskerar effekten av försurning vid skogsbränsleuttag att överskattas.

Projektet bygger vidare på resultat från de tre tidigare tre projekten ”Skogsbränsleuttagets försurningspåverkan på ytvatten - utveckling av bedömningsverktyg”.

Deltagare

Projektledare är Stefan Löfgren vid institutionen för vatten och miljö, SLU.

Övriga medverkande är Jon Petter Gustafsson, Johan Stendahl och Therese Zetterberg vid institutionen för mark och miljö, SLU, samt Bengt Olsson, institutionen för ekologi, SLU.

Fakta:

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår 2019-2022.