Publikationer om Mälaren

Senast ändrad: 27 november 2023
Rapporter på en brygga. Foto.

Här hittar du Mälarrapporter och andra publikationer om forskning och miljöövervakning i och kring Mälaren.

Mälarrapporter

Tidigare rapporter

På Vatten och miljös webb finns en publikationslista med äldre Mälarrapporter. Dessa är dock inte digitaliserade.

Övriga rapporter

Examensarbeten

Publicerade examensarbeten finns listade och kan laddas hem från sidan om Studentprojekt.