ARCTIC-BIODIVER – Fyller kunskapsluckor om biologisk mångfald i arktiska sötvattensekosystem

Senast ändrad: 20 juni 2024
En grupp människor som poserar för en bild. Foto.

Arktiska sötvattensekosystem påverkas negativt av klimatförändringar, förändrad markanvändning, invasiva arter, ökad UV-strålning och utvinning av naturresurser. Forskningsprojektet ARCTIC-BIODIVER hade som mål att bidra till att beskriva konsekvenser för ekosystemtjänster.

För mer information om projektet, gå till den engelska versionen av den här sidan.