Sveriges lantbruksuniversitet

Data från analyser av bekämpningsmedel

Nedan finns länkar till sidor med data från analyser av bekämpningsmedel inom den nationella miljöövervakningen samt till databasen med resultat från de regionala undersökningarna.