Sveriges lantbruksuniversitet

Data om bekämpningsmedel

Nedan finns länkar till sidor med analysdata samt användningsdata av bekämpningsmedel från den nationella miljöövervakningen. Längst ned finns även en länk till databasen med resultat från de regionala bekämpningsmedelsundersökningarna. Sidorna är under uppbyggnad (december 2018) och kommer fyllas på med data allt eftersom.
Loading…