Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöövervakning av sjöar och vattendrag

Genom vårt arbete inom miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Våra uppdragsgivare är bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, olika länsstyrelser, kommuner, vatten­vårds­förbund och vattenförbund.

Vi är även på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

indexkartor4.jpg

Nationell miljöövervakning

Vi har under drygt 50 år varit engag­erade inom den nationella miljööver­vakningen av sjöar och vattendrag, samt är sedan ett par decennier tillbaka nationella data­värdar för delar av söt­vattens­över­vakningen.

Den nationella sötvattensövervakningen finns beskriven av Fölster, Johnson, Futter och Wilander "The Swedish monitoring of surface waters: 50 Years of adaptive monitoring". Även ett flertal andra artiklar om den svenska sötvattensövervakningen finns fritt nedladdningsbara i samma volym av Ambio (2014:43).

120801_075.JPG

Regional miljöövervakning

Den regionala och lokala miljö­över­vak­ningen sker på uppdrag av olika intressenter och kan tjäna flera syften, såsom att ge lokala och regionala tids­serier av referens­karaktär, övervaka påverkan mm.

Vi sköter för närvarande över­vak­ningen av vattenkemi och vissa biologiska parametrar i Vänern. På uppdrag av olika läns­styrelser utför vi dessutom regional över­vakning i ett flertal vattendrag och sjöar.

Frustulia_erifuga_2.JPG

Gemensam regional miljöövervakning

Inom den regionala miljöövervakningen sker ibland arbetet samordnat mellan flera olika aktörer som olika länsstyrelser eller andra myndigheter.

Vi är utförare av det gemensamma miljöövervakningsprojektet Kiselalger i vattendrag där övervakning av bentiska kiselalger sker i olika vattendrag.

Publicerad: 30 maj 2016 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se
Loading…