Hoppa till huvudinnehåll

Sjöar och vattendrag

Genom vårt arbete inom miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Våra uppdragsgivare är bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, olika länsstyrelser, kommuner, vatten­vårds­förbund och vattenförbund. Vi är även på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

Två Sverigekartor med färgklassificering för olika delavrinningsområden. Illustration.

Nationell miljöövervakning

Vi har under drygt 50 år varit engag­erade inom den nationella miljööver­vakningen av sjöar och vattendrag, samt är sedan ett par decennier tillbaka nationella data­värdar för delar av söt­vattens­över­vakningen.

Den nationella sötvattensövervakningen finns beskriven av Fölster, Johnson, Futter och Wilander "The Swedish monitoring of surface waters: 50 Years of adaptive monitoring". Även ett flertal andra artiklar om den svenska sötvattensövervakningen finns fritt nedladdningsbara i samma volym av Ambio (2014:43).

Dykare i vattenytan bland gula näckrosor. Roddbåt i bakgrunden. Foto.

Regional miljöövervakning

Den regionala och lokala miljö­över­vak­ningen sker på uppdrag av olika intressenter och kan tjäna flera syften, såsom att ge lokala och regionala tids­serier av referens­karaktär, övervaka påverkan mm.

Vi sköter för närvarande över­vak­ningen av vattenkemi och vissa biologiska parametrar i Vänern. På uppdrag av olika läns­styrelser utför vi dessutom regional över­vakning i ett flertal vattendrag och sjöar.

Kiselalgen Frustulia erifuga. Mikroskopbild.

Gemensam regional miljöövervakning

Inom den regionala miljöövervakningen sker ibland arbetet samordnat mellan flera olika aktörer som olika länsstyrelser eller andra myndigheter.

Vi är utförare av det gemensamma miljöövervakningsprojektet Kiselalger i vattendrag där övervakning av bentiska kiselalger sker i olika vattendrag.

Publicerad: 06 maj 2022 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…