SLU-nyhet

Minamata-konventionen

Publicerad: 14 oktober 2013

Institutionen var med då 139 länder undertecknade en internationell konvention för att minska användandet och utsläppen av kvicksilver

Kumamoto UN Minamata convention

Pianpian Wu, doktorand vid Institutionen för vatten och miljö, deltog när Minamatakonventionen antogs. Konventionen syftar till att förbjuda användandet och utsläpp av kvicksilver. FN har under flera år arbetat med att ta fram detta internationella avtal. Den 10 oktober i år kunde den slutgiltiga Minamatakonventionen om kvicksilver undertecknas i Kumamoto, Japan.

Namnet på konventionen kommer från namnet på den stad (Minamata) där skador av kvicksilver upptäcktes för första gången 1956. Det tog tre år innan orsaken till skadorna kunde härledas till utsläppen av metylkvicksilver från den kemiska industrin. Utsläppen hade ägt rum från 1932 och pågick till 1968. Totalt har mer än 2 200 offer erkänts officiellt (varav mer än 1 700 döda). Fler än 10 000 har fått ersättning för de skador som uppkommit från utsläppen av metylkvicksilver.

Sveriges lantbruksuniversitet hade möjlighet att delta vid detta möte som NGO. Pianpian presenterade bland annat det arbete som sker på institutionen som handlar om kvicksilver under ett inledande vetenskapligt symposium. Efter två dagar av diskussioner om slutliga formuleringar i konventionen och ett besök i Minamata kunde länderna enas och skriva under konventionen. Inget land hade invändningar mot antagandet av den slutliga konventionen. Sverige representerades av Annika Markovic från utrikesdepartementet, som undertecknade konventionen på torsdag eftermiddag och gjorde ett uttalande till alla delegater på fredagen innan konferensen stängde. Underteckandet av konventionen kommer att följas upp under kommande möten för att hantera detaljerade frågor som finansiellt stöd till utvecklingsländer. Det går att läsa mer om Minamatakonventionen och mötet på FN:s hemsida. Miljödepartementet skrev också om konventionen i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.


Kontaktinformation