Är Ullfjärdarna hotspots för att sprida toxiska Planktothrix till resten av Mälaren? (master)

Senast ändrad: 29 januari 2021

Lilla Ullfjärden var tidigare dricksvattentäkt för Bålsta. Efter att man fått problem med en toxisk cyanobakterie som gillar kalla förhållanden var man tvungen att sluta ta dricksvatten från sjön.

Cyanobakterien är en röd form av släktet Planktothrix som blommar under vårvinterns is och sedan håller till i de kallare djupa delarna av sjön på sommaren, just där man vill ta dricksvatten. Frågan är hur förekommande Planktothrix är i resten av Mälaren. Sprids den mellan Lilla och Stora Ullfjärden och vidare till Ekoln?

Vid vanliga provtagningar riskerar den att missas eftersom växtplankton normalt sett inte provtas i de djupare kallare delarna av vattenmassan på sommaren. Vårvinterprovtagning av Planktothrix precis under isen eller sommarprovtagning i metalimnion under sommaren behövs för att få dataunderlag till detta projekt, där även befintliga miljöövervakningsdata kan utvärderas med avseende på förekomst av denna cyanobakterie.

Fakta:

  • Huvudämne: biologi eller miljövetenskap
  • Nivå: avancerad (Magister/Master)
  • Längd: 30hp/20 veckor eller 60hp/40 veckor