Klimatinducerad fenotypisk plasticitet hos akvatiska invertebrater (master)

Senast ändrad: 13 juni 2024

Detta mastersprojekt använder laboratorieexperiment, paleolimnologi och miljöövervakningsdata för att identifiera mekanismer som driver arters anpassning till uppvärmning. Fjädermyggor (Chironomidae) används som modellorganism.