Undersökning av klimatinducerade förändringar i artsammansättningen i svenska sjöar (master)

Senast ändrad: 13 juni 2024

Detta mastersprojekt syftar till att förklara effekterna av klimatförändringen på sammansättningen av olika chironomider (fjädermyggor) i svenska sjöar.