Effekter av multipla stressfaktorer på profundala och litorala fjädermyggor (master)

Senast ändrad: 17 februari 2022

Målet med projektet är att förstå de kumulativa effekterna av multipla stressfaktorer på profundala och litorala fjädermyggor (Chironomidae) , vilket kan bidra till bättre klassning av ekologisk status.