Effekter av multipla stressfaktorer på profundala och litorala fjädermyggor (master)

Senast ändrad: 23 mars 2023

Målet med projektet är att förstå de kumulativa effekterna av multipla stressfaktorer på profundala och litorala fjädermyggor (Chironomidae) , vilket kan bidra till bättre klassning av ekologisk status.