Effekter av multipla stressfaktorer på profundala och litorala fjädermyggor

Senast ändrad: 21 september 2021

Målet med projektet är att förstå de kumulativa effekterna av multipla stressfaktorer på profundala och litorala fjädermyggor (Chironomidae) , vilket kan bidra till bättre klassning av ekologisk status.