Var kan siklöjan leva på sommaren? (kandidat/master)

Senast ändrad: 17 februari 2022

Hur stor del av Mälaren har tillräckligt kallt vatten och samtidigt bra syrgasförhållanden för att siklöjan och andra kallvattensarter ska trivas? I detta projekt tar du reda på det och visar resultaten i form av GIS-kartor.

Siklöjan är som många andra fiskar i Sverige en kallvattensart som undviker att vistas i sommarvarmt ytvatten. Den återfinns därför på sommaren i djupvattnet som håller sig kallt tack vare temperaturskiktningen. Tillgång till kallt djupvatten med bra syrgasförhållanden kan därför vara en begränsande faktor för beståndets storlek.

I Mälaren finns det flera fjärdar som är djupa nog för kallvattensarter. Under de senaste åren har vi mer detaljerat mätt temperatur- och syrgasprofiler på flera stationer under sommarhalvåret. Det är nu dags att utvärdera dessa data i ett kallvattenartsperspektiv och undersöka hur temperatur- och syrgasprofiler varierar under sommaren, mellan år och mellan olika delar av sjön.

I detta projekt använder du djupprofilerna med syrgas och temperatur för att med hjälp av GIS beräkna siklöjans möjliga utbredningsområde under sommarhalvåret i Mälaren. Jämförelser med data om var fisken befinner sig är också möjliga att göra. Eftersom du kommer att använda GIS behöver du ha gått en sådan kurs för att göra detta projekt.

Projektet är ett samarbete mellan SLU institutionerna Vatten och miljö och Akvatiska resurser.

Handledare är Stina Drakare (Vatten och miljö) och Björn Rogell (Akvatiska resurser).

Fakta:

  • Huvudämne: biologi eller miljövetenskap
  • Nivå: grund (kandidat) eller avancerad (Magister/Master)
  • Längd: 15hp/10 veckor (grund) eller 30hp/20 veckor (avancerad)