Modellering av vattenhållande kapacitiet i små anlagda våtmarker – nu och i framtiden (master)

Senast ändrad: 20 november 2023

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor)
  • Språk: engelska