Framtidens vattenvård (kandidat/master)

Senast ändrad: 29 januari 2021

Med egna och befintliga data ska du ta fram ett underlag för att minska övergödningen i ett par uppländska sjöar med stort lokalt engagemang.

Kraven på framtidens vattenvård i Sverige ökar när nationella mål om livsmedelsproduktion ska nås samtidigt som Sverige ska uppfylla EU vattendirektiv om god ekologisk status i vattendragen.

Det här examensarbetet tar sin utgångspunkt i att kvantifiera internbelastningen i Vansjön och Nordsjön i nordvästra Uppland och föreslå konkreta  åtgärder för att minska övergödningen med bibehållen markanvändning.

Huvudfokus är hur vattenvård och markägare kan arbeta med internbelastning och naturlig retention i sjöar/vattensystem i jordbrukslandskapet för att minska övergödning. 

Arbetet kan omfatta både provtagning i fält, laboratoriearbete och analys av befintliga data.

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor)
Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se