Växthusgasutsläpp från dammar och diken (kandidat/master)

Senast ändrad: 09 augusti 2021

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap eller kemi
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor eller 60 hp/40 veckor)