Hoppa till huvudinnehåll

Personal på institutionen för växtbiologi


Antal sökresultat: 105
Frauke Augstein
Frauke Augstein
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673241
E-post: frauke.augstein@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Hugo Barajas
Hugo Barajas
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi
E-post: hugo.barajas@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Girma Bedada Chala
Girma Bedada Chala
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: girma.bedada@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Monica Beergrehn
Monica Beergrehn
Institutionsekonom vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673329
E-post: monica.beergrehn@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Heinrich Bente
Heinrich Bente
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Claudia Köhler
E-post: heinrich.bente@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Jinping Cheng
Jinping Cheng
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Genetik, German Martinez Arias
E-post: jinping.cheng@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Claudia Cortes De Felipe
Claudia Cortes De Felipe
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Genetik, German Martinez Arias

Telefon: +4618673244
E-post: claudia.cortes.de.felipe@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Christian Divander
Christian Divander
IT-tekniker vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673309
E-post: christian.divander@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Christina Dixelius
Christina Dixelius
Professor vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Christina Dixelius

Telefon: +4618673234
E-post: christina.dixelius@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Katarzyna Dziasek
Katarzyna Dziasek
Postdoktor tjl vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Claudia Köhler

Telefon: +4618673233
E-post: katarzyna.krzyczmonik@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Fredrik Dölfors
Fredrik Dölfors
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Christina Dixelius

Telefon: +4618673281
E-post: fredrik.dolfors@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Magnus Eklund
Magnus Eklund
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Avdelningen för växtfysiologi

Telefon: +4618-673312
E-post: magnus.eklund@slu.se


Marie Englund
Marie Englund
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673237
E-post: marie.englund@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Peter Engström
Peter Engström
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673265
E-post: peter.engstrom@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Mimmi Eriksson
Mimmi Eriksson
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: mimmi.eriksson@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Gösta Eriksson
Gösta Eriksson
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673331
E-post: gosta.eriksson@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum



Ellen Fasth
Ellen Fasth
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk
E-post: ellen.fasth@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Ming Feng
Ming Feng
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk

Telefon: +4618673246
E-post: ming.feng@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Claudia Fernandez Mestre
Claudia Fernandez Mestre
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi
E-post: claudia.fernandez.mestre@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Alejandro Fonseca Cárdenas
Alejandro Fonseca Cárdenas
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Stefanie Rosa

Telefon: +4618673226, +46760988805
E-post: alejandro.fonseca.gardenas@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Aimer Gutierrez Diaz
Aimer Gutierrez Diaz
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära Interaktioner, Anders Hafrén

Telefon: +393882545298
E-post: aimer.gutierrez.diaz@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Anders Hafrén
Anders Hafrén
Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära Interaktioner, Anders Hafrén

Telefon: +4618673328
E-post: anders.hafren@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Qing Heijkenskjöld
Qing Heijkenskjöld
Utbildningsadministratör vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673311
E-post: qing.heijkenskjold@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Lars-Erik Hermansson
Lars-Erik Hermansson
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +46706832074, 070-6832074

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Kathrin Hesse
Kathrin Hesse
Forskningsingenjör vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618671275
E-post: kathrin.hesse@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Gesa Hoffmann
Gesa Hoffmann
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära Interaktioner, Anders Hafrén

Telefon: +4618673326
E-post: gesa.hoffmann@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Daniel Hofius
Daniel Hofius
Professor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära interaktioner, Daniel Hofius

Telefon: +4618673275
E-post: daniel.hofius@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Xinyi Hu
Xinyi Hu
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Christina Dixelius

Telefon: +4618673281
E-post: xinyi.hu@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Jia Hu
Jia Hu
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Sun Chuanxin

Telefon: +4618673286
E-post: jia.hu@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Pär Ingvarsson
Pär Ingvarsson
Prefekt, Professor vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson

Telefon: +4618673230, +46708485977
E-post: par.ingvarsson@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Shridhar Jambagi
Shridhar Jambagi
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Christina Dixelius

Telefon: +4618673341
E-post: shridhar.jambagi@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Saeideh Javid
Saeideh Javid
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: saeideh.javid@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Yunkai Jin
Yunkai Jin
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Sun Chuanxin

Telefon: +4618673286
E-post: yunkai.jin@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Vasti Thamara Juárez González
Vasti Thamara Juárez González
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Genetik, German Martinez Arias
E-post: thamara.juarez.gonzalez@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Lina Karm Togo
Lina Karm Togo
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Anders Kvarnheden
E-post: lina.karm.togo@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Jarl Kjellström
Jarl Kjellström
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Eva Sundberg

Telefon: +4618673326
E-post: jarl.kjellstrom@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Dimitrios Kokoretsis
Dimitrios Kokoretsis
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära interaktioner, Daniel Hofius
E-post: dimitrios.kokoretsis@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi
Box 7080
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Biocentrum , Uppsala



Nirbhay Kushwaha
Nirbhay Kushwaha
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära interaktioner, Daniel Hofius

Telefon: +4618673248
E-post: nirbhay.kushwaha@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi
Box 7080
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Biocentrum , Uppsala



Konstantin Kutashev
Konstantin Kutashev
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Stefanie Rosa
E-post: konstantin.kutashev@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Anders Kvarnheden
Anders Kvarnheden
Professor vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Anders Kvarnheden

Telefon: +4618673337
E-post: anders.kvarnheden@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Claudia Köhler
Claudia Köhler
Gästprofessor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Claudia Köhler

Telefon: +4618673313
E-post: claudia.kohler@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Katarina Landberg
Katarina Landberg
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Eva Sundberg

Telefon: +4618673214
E-post: katarina.landberg@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Martina Leso
Martina Leso
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk

Telefon: +4618673281
E-post: martina.leso@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Franziska Liesecke
Franziska Liesecke
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +46760546508
E-post: franziska.liesecke@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Tua Lilja
Tua Lilja
Forskningsassistent vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Christina Dixelius
E-post: tua.lilja@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Chen Liu
Chen Liu
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Panagiotis Moschou

Telefon: +4618673315
E-post: chen.liu@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Changxin Liu
Changxin Liu
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära interaktioner, Daniel Hofius
E-post: changxin.liu@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi
Box 7080
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Biocentrum , Uppsala



Derek Lundberg
Derek Lundberg
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: derek.lundberg@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Per-Olof Lundquist
Per-Olof Lundquist
Forskare FLK vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Per-Olof Lundquist

Telefon: +4618673232
E-post: per-olof.lundquist@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Mansi Mansi
Mansi Mansi
Gästforskare vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Eugene Savenkov.

Telefon: +4618673235
E-post: mansi.mansi@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Joan Marquez-Molins
Joan Marquez-Molins
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Genetik, German Martinez Arias
E-post: joan.marquez.molins@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Germán Martinez-Arias
Germán Martinez-Arias
Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi; Genetik, German Martinez Arias

Telefon: +4618673314
E-post: german.martinez.arias@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Shamik Mazumdar
Shamik Mazumdar
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk

Telefon: +4618673326
E-post: shamik.mazumdar@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Ezgi Mehmetoglu
Ezgi Mehmetoglu
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi
E-post: ezgi.mehmetoglu@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Johan Meijer
Johan Meijer
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Johan Meijer

Telefon: +4618673313
E-post: johan.meijer@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Charles Melnyk
Charles Melnyk
Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk

Telefon: +4618673238
E-post: charles.melnyk@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Irene Merino
Irene Merino
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Folke Sitbon

Telefon: +4618673235
E-post: irene.merino@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Anis Meschichi
Anis Meschichi
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Stefanie Rosa

Telefon: +4618673246
E-post: anis.meschichi@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Silvana Moreno
Silvana Moreno
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Sun Chuanxin

Telefon: +4618673286
E-post: silvana.moreno@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Panagiotis Nikolaou Moschou
Panagiotis Nikolaou Moschou
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Panagiotis Moschou

Telefon: +4618673315
E-post: panagiotis.moschou@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Katalin Nemes
Katalin Nemes
Gästforskare vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Eugene Savenkov.

Telefon: +4618673235
E-post: katalin.nemes@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Hing Pan Ng
Hing Pan Ng
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk
E-post: hing.pan.ng@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Lotta Ann-Charlotte Olsson
Lotta Ann-Charlotte Olsson
Personaladministratör vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673317
E-post: lotta.olsson@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Kanita Orozovic
Kanita Orozovic
Forskningsingenjör vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673226
E-post: kanita.orozovic@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Marion Orsucci
Marion Orsucci
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Claudia Köhler

Telefon: +4618673233
E-post: marion.orsucci@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Pierre Ouvrard
Pierre Ouvrard
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi
E-post: pierre.ouvrard@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Vinitha Puthanveed
Vinitha Puthanveed
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Anders Kvarnheden
E-post: vinitha.puthanveed@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Yousef Rahimi
Yousef Rahimi
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Anna Westerbergh

Telefon: +4618673331
E-post: yousef.rahimi@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Sheena Rasmussen
Sheena Rasmussen
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära interaktioner, Daniel Hofius
E-post: sheena.rasmussen@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi
Box 7080
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Biocentrum , Uppsala



Martha Rendón Anaya
Martha Rendón Anaya
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson

Telefon: +4618673320
E-post: martha.rendon@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Stefanie Rosa
Stefanie Rosa
Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673324
E-post: stefanie.rosa@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Shweta Roy
Shweta Roy
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Eugene Savenkov.
E-post: shweta.roy@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Ann-Christin Rönnberg Wästljung
Ann-Christin Rönnberg Wästljung
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Anki Rönnberg Wästljung

Telefon: +4618673316
E-post: anki.wastljung@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Mohammad Sameri
Mohammad Sameri
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Anna Westerbergh

Telefon: +4618673331
E-post: mohammad.sameri@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Juan Santos-González
Juan Santos-González
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Claudia Köhler

Telefon: +4618673322
E-post: juan.santos@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Kevin Sartori
Kevin Sartori
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi
E-post: kevin.sartori@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Eugene Savenkov
Eugene Savenkov
Forskare FLK vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Eugene Savenkov.

Telefon: +4618673236
E-post: eugene.savenkov@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Theodore Serivichyaswat
Theodore Serivichyaswat
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk

Telefon: +4618673326
E-post: theo.serivichyaswat@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Aayushi Shukla
Aayushi Shukla
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Molekylära Interaktioner, Anders Hafrén

Telefon: +4618673326
E-post: aayushi.shukla@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Adrien Sicard
Adrien Sicard
Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673324
E-post: adrien.sicard@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Abu Bakar Siddique
Abu Bakar Siddique
Forskningsingenjör vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: abu.siddique@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Teresa Sigurdsson
Teresa Sigurdsson
Assistent vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Jens Sundström
E-post: teresa.sigurdsson@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Shailja Singh
Shailja Singh
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Christina Dixelius
E-post: shailja.singh@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Folke Sitbon
Folke Sitbon
Professor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Folke Sitbon

Telefon: +4618673243
E-post: folke.sitbon@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Ellen Sköldberg
Ellen Sköldberg
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Claudia Köhler
E-post: ellen.skoldberg@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Anna Ståhlsten
Anna Ståhlsten
Forskningsingenjör vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673310
E-post: anna.stahlsten@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Chuanxin Sun
Chuanxin Sun
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Sun Chuanxin

Telefon: +4618673252
E-post: chuanxin.sun@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Eva Sundberg
Eva Sundberg
Professor emerita vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Eva Sundberg

Telefon: +4618673245
E-post: eva.sundberg@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Jens Sundström
Jens Sundström
Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Jens Sundström

Telefon: +4618673247
E-post: jens.sundstrom@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Ayano Tanaka
Ayano Tanaka
Trädgårdsingenjör vid Institutionen för växtbiologi
E-post: ayano.tanaka@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Mattias Thelander
Mattias Thelander
Forskare FLK vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Eva Sundberg

Telefon: +4618673236
E-post: mattias.thelander@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Emily Tåhlin
Emily Tåhlin
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Stefanie Rosa
E-post: emily.tahlin@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Abdul Kareem Valiya Kadavu
Abdul Kareem Valiya Kadavu
Postdoktor MSCA, Postdoktor tjl vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk
E-post: abdul.kareem.vk@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Anna Westerbergh
Anna Westerbergh
Forskare FLK vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Anna Westerbergh

Telefon: +4618673340
E-post: anna.westerbergh@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Lilly Wottle Blomberg
Lilly Wottle Blomberg
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Johan Meijer
E-post: lilly.wottle.blomberg@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Qingxuan Xie
Qingxuan Xie
Gästforskare vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Sun Chuanxin
E-post: qingxuan.xie@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Sonam Yadav
Sonam Yadav
Postdoktor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Jens Sundström

Telefon: 0764491965
E-post: sonam.yadav@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Elham Yazdkhasti
Elham Yazdkhasti
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Virologi, Anders Kvarnheden

Telefon: +4618673226
E-post: elham.yazdkhasti@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Shuai Yuan
Shuai Yuan
Gästforskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: shuai.yuan@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Kseniia Zaikova
Kseniia Zaikova
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Genetik, German Martinez Arias

Telefon: +8201026969711
E-post: kseniia.zaikova@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Linn Zetterberg Huser
Linn Zetterberg Huser
Extern resurs vid Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling, Pär Ingvarsson
E-post: linn.zetterberg.huser@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080, 750 07 UPPSALA


Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Xue Zhang
Xue Zhang
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Molekylär Cellbiologi, Stefanie Rosa
E-post: xue.zhang@slu.se

Postadress:
Inst f Växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Ai Zhang
Ai Zhang
Forskare vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Charles Melnyk

Telefon: +4618673231
E-post: ai.zhang@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Lihua Zhao
Lihua Zhao
Postdoktor MSCA vid Institutionen för växtbiologi

Telefon: +4618673281
E-post: lihua.zhao@slu.se

Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Nathan Zivi
Nathan Zivi
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Jens Sundström

Telefon: +4618673244
E-post: nathan.zivi@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala



Loading…