Växtförädling och odling i Balsgård

Senast ändrad: 07 december 2020

Frukt
Äpple – Arbetet med den tillämpade äppleförädlingen på Balsgård finansieras bland annat av vår samarbetspartner Äppelriket Österlen. Korsningar utföres varje år för att ta fram nya skorvresistenta och högkvalitativa äpplesorter med anpassning för det svenska klimatet. Några hundra äldre fröplantor utväderas på fält. Selekterade fröplantor har ympats upp och står i avkastningsförsök. Lovande nya sorter och selektioner har satts ut för observation hos yrkesodlare runt om i Skåne, samt genom samarbete med Fritidsodlarnas Riksförbund även högre upp i landet. De senast registrerade sorterna, Frida och Fredrik, har rönt stor uppmärksamhet och flera nya sorter är ’på gång’, bland annat det lågallergena äpplet ’Algott’.

I jämförande odlingsförsök i Kivik utvärderar vi nya, sjukdomsresistenta äpplesorter som odlas med ekologiska metoder. I samband med dessa och andra försök, utför vi också stora konsumenttester, där 'vanligt folk' får bedöma olika äpplesorter och selektioner avseende utseende, smak, fasthet, saftighet och helhetsintryck. Denna information används sedan som ett urvalsinstrument när vi bedömer marknadspontialen för nya sorter och selektioner.

Vi utvecklar även metoder för att skörda och lagra in frukten så bra som möjligt. Lagring av frukt sker allt oftare i moderna ULO (ultra low oxygen) lager med kontrollerad atmosfär. Balsgård har investerat i sex stora lagringskamrar, vilka nu används för jämförande försök där äpplesorten Aroma från olika odlingar lagras in i olika temperaturer och gasblandningar. Långtidslagring av plommonsorten Jubileum har också testats.

Rosenkvitten - är en nära släkting till äkta kvitten, päron och äpple. De hårda frukterna kan inte ätas direkt utan måste processas på ett eller annat sätt. Rosenkvitten har tidigare mest odlats som en vacker prydnadsbuske. Tillsammans med växtförädlare i Lettland och Litauen har vi under 15 år utvecklat rosenkvitten som en fruktbuske.  Vi arbetar nu med att introducera rosenkvitten för ekologisk fruktproduktion i Sverige. På Balsgård utvärderas sortförsök, växtnäringsförsök, marktäckningsförsök och avkastningsförsök. Genom att anlägga demonstrationsodlingar både på Balsgård och hos intresserade odlare hoppas vi kunna inspirera både yrkesodlare och intresserade fritidsodlare att odla rosenkvitten som fruktbuske.

Bär
Jordgubbar - vi arbetar med att utvärdera olika selektioner av jordgubbar som tagits fram i ett tidigare förädlingsprogram på Balsgård. Målsättningen är att hitta selektioner med sjukdomsresistens, vinterhärdighet och utsökt smak lämpade för odling i svenskt klimat. Utvärderingen avser såväl selektioner för konventionell odling som selektioner för ekologisk odling.

Svarta vinbär – Växtförädling av svarta vinbär har som mål att framställa nya sorter med kombinerad resistens mot mjöldagg, reversionsvirus och gallkvalster, som sprider reversionsvirus.

Havtorn - Växtförädlingen av havtorn som bedrivits på Balsgård sedan 1985 har resulterat i ett tiotal lovande sortkandidater. Dessa potentiella sorter provodlas nu hos odlare i hela Sverige för att odlingsvärdet i olika klimatzoner ska kunna bedömas. Havtornsbäret har mycket intressanta egenskaper och är tämligen unikt genom sitt höga innehåll av både fettlösliga och vattenlösliga antioxidanter varav flera viktiga vitaminer. Både fruktköttet och fröna innehåller oljor med intressant fettsyrasammansättning vilket tillsammans med bärets goda smak ger utrymme för användning i olika livsmedel med hälsomervärden. 

Prydnadsväxter
Klematis - projektet drivs i samarbete med Sveplants E-grupps klematisproducenter och har som mål att ta fram ett nytt sortiment av klematis. Sorterna ska vara rikblommande, remonterande, kompakta, friska, lättodlade och lämpliga att odla både i kruka och i rabatt. Som utgångsmaterial används arter och sorter inom sektionerna Viticella och Atragene.

Rosor - en liten men framgångsrik växtförädling av rosor på Balsgård har resulterat i fyra namngivna sorter, och ytterligare några är under utveckling. Fokus ligger på sjukdomsresistenta och härdiga sorter, som kan odlas i större delen av landet.

Övriga prydnadsväxter – i ett nyligen avslutat projekt i samarbete med Sveplants E-grupp har tre nya sorter av prydnadsbuskar tagits fram. Målsättningen har varit att utveckla nya intressanta kloner av släktena Aronia, Lonicera och Philadelphus. Under 2009 lanserades schersminen 'Orion' (Philadelphus-hybrid), blåbärstry 'Anja' (Lonicera caerulea var. kamschatica) och aronian 'Glorie' (Aronia melanocarpa).