Forskarutbildning

Senast ändrad: 28 februari 2023

Våra forskarstudenter har projekt som underlättar domesticering och förädling av grödor för såväl nordiska som tropiska växtförhållanden. DNA-baserade metoder anpassas för studier av genetisk variation och för urval i förädlingsmaterial. Bakomliggande genetiska och miljömässiga orsaker till variation i växtproduktkvalitet är en dominerande forskningsinriktning, men egenskaper som påverkar odlingsframgång studeras också.