Grundutbildning

Senast ändrad: 11 december 2019

Undervisning inom institutionen bedrivs för hortonomer, trädgårdsingenjörer, lantmästare, landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Ämnen där vi undervisar omfattar växtgenetiska resurser, växtförädling, växtbiokemi, genetik, systematisk botanik, floristik, frukt- och bärproduktion, postharvest och produktskvalité, växtfysiologi, mikroförökning, bioinformatik, molekylärbiologi och genteknik. Vi ansvarar för eller deltar i undervisningen i följande kurser:

Advanced Plant Breeding and genetic Resources

Applied Plant Biotechnology

Botanik för hortonomer

Botanik för trädgårdsingenjörer

Botanik och växtfysiologi

Genetik och växtförädling

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd

Växters kemi och biokemi

Växtfysiologi

Trädgårdsprodukter och kvalitet

Degree Project for MSc in biology

Degree Project for MSc in horticultural science

Frukt-, bär- och vinodling

Horticultural crop physiology

Odling och användning av trädgårdsprodukter

Odling i trädgårdsföretag

Practical research training

Sustainable Production Systems in a Global Perspective

Trädgårdsmarknaden

Kandidatarbete i biologi

Kandidatarbete i trädgårdsvetenskap

Bachelor project in biology

Project based reserach training

Grundläggande växtkännedom samt landskapsarkitektens yrkesroll

Växt- och marklära för landskapsingenjörer

Växtodlingens styrmedel 

Vissa av ovanstående kurser går bara på engelska.

 

Länk till kurser på SLU finns längre ner under kategorin Länkar.

Sidansvarig: fredrik.reslow@slu.se