De odlade växternas historia och framtid

Senast ändrad: 17 februari 2021
bildkollage växter

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap om de växter som vi odlar i Sverige idag och deras betydelse för vår vardag med fokus på våra livsmedelsgrödor.

Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. I kursen kommer du att lära dig om växternas ursprung, odling, användning och växtförädlingens roll för dessa. Du kommer också få öva dig på att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna. Kunskap om våra odlade växter i både historiskt och framåtblickande perspektiv är viktigt för att skapa ett framtida socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Kursen inleds och avslutas med ett digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. För varje modul behandlas en gröda eller växtgrupp. Kursen avslutas med en summerande uppgift.


Kontaktinformation

Åsa Grimberg, forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
asa.grimberg@slu.se, 040-41 55 41