Examensarbete på Institutionen för växtförädling

Senast ändrad: 05 november 2020

Välkommen till vår sida om examensarbete.

Sidan är under uppbyggnad, vi ämnar att presentera förslag på arbeten och kontaktpersoner.

Exempel på gjorda examensarbeten:

Isendahl, Maximilian, 2019. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates: a literature study and a pilot experiment on polyploidy. Grundnivå, G2E.

Berg, Harald, 2018. Dissection of domain function for tandem AP2 plant transcription factors (in collaboration with Applied biochemistry LTH, Faculty of Chemistry, Lund)

Rivani, Meta, 2018. A study of DGAT enzymes from Tropaeolum majus with focus on oil biosynthesis(in collaboration with Applied biochemistry LTH, Faculty of Chemistry, Lund)

Koc, Alexander, 2017. PlantSpec: an R package for interactive analysis of spectral data for highthroughput plant phenotyping. Avancerad nivå, A2E.

Selga, Louise, 2017. Optimization of protoplast methods suitable for transient CRISPR/Cas9 expression in Lepidium campestre. Avancerad nivå, A2E.

Fahlgren, David, 2017. Genetic variation in common cattail (Typha latifolia) in southern Sweden. Avancerad nivå, A2E.

Ögell Benediktsson, Axel Carl-Vilhelm, 2016. Expression and characterization of phytoglobin genes from sugar beet (Beta vulgaris L.) in tobacco (Nicotiana benthamiana). Avancerad nivå, A2E.

Håkansson, Oscar, 2015. Reducing patulin levels in apple juice by fermentation with Saccharomyces cerevisiae. Grundnivå, G2E.

Jeppsson, Simon, 2015. Evaluation of two transformation protocols for Crambe hispanica subsp. abyssinica. Avancerad nivå, A2E.

Mahkamov, Marufqul, 2013. Analysis of bread making quality parameters of Tajik wheat. Avancerad nivå, A2E.


Kontaktinformation