Experimentell odling

Senast ändrad: 16 februari 2021
Växthus Alnarp

Hortikultur och odling grundar sig både i vetenskap och beprövad erfarenhet. Men hur ska vi förhålla oss till detta? Går det att lita på trädgårdstipsen och de gamla odlingssanningarna? Fungerar de vetenskapliga teorierna i praktiken?

Att jobba praktiskt och bli jordig om fingrarna kan också vara akademiskt. Det handlar bara om tankesätt, metod och viljan att underbygga sina handlingar med hållbara argument. Det här är kursen som länkar ihop vetenskap och beprövad erfarenhet för att syna hortikulturella myter och ta reda på nya sanningar. Kursen är fristående och campusbaserad. Du kommer få jobba mycket praktiskt, både ensam och i grupp, med fokus på att odla för att besvara frågeställningar.


Kontaktinformation