Pomologi - odling, förökning och växtskydd

Senast ändrad: 12 februari 2021

Kurspaketet inom pomologi omfattar två kurser,’Pomologi – odling, förökning och växtskydd’ och ’Pomologi – skörd, lagring och förädling’. Syftet med kurserna är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige.

Tanken är att följa värdekedjan för äpple under ett år, från odling och beskärning till post-harvest hantering och marknadsaspekter. Det är dock möjligt att ta kurserna i oberoende ordning. Båda kurserna går på kvartsfart. Undervisningsformen är semidistans med teori och en del uppgifter på distans och obligatoriska, praktiska moment på campus Alnarp/Balsgård samt studiebesök på företag och i äppelodlingar.