Pomologi – skörd, lagring och förädling

Senast ändrad: 12 februari 2021

Kurspaketet inom pomologi omfattar två kurser, ’Pomologi – skörd, lagring och förädling’ och ’Pomologi – odling, förökning och växtskydd’. Syftet med kurserna är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige.

Tanken är att följa värdekedjan för äpple under ett år, från odling och beskärning till post-harvest hantering och marknadsaspekter. Det är dock möjligt att ta kurserna i oberoende ordning. Båda kurserna går på kvartsfart. Undervisningsformen är semidistans med teori och en del uppgifter på distans och obligatoriska, praktiska moment på campus Alnarp/Balsgård samt studiebesök på företag och i äppelodlingar. 

Fakta:

  • Kursperiod: Höst (7,5 hp)
  • Ort: semi-distans 
  • Språk: Svenska
  • Nivå: grundnivå
  • Sista ansökningsdag: Ansökningsperioden öppnar den 16 mars och är öppen till den 15 april
  • Anmälningskod: SLU-10327
  • Kursansvarig: Helena Persson Hovmalm

Mer information: TD0015, Pomologi - skörd, lagring och förädling, 7.5hp