Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Institutionen för Växtproduktionsekologi forskar om uthållig produktion av växter som ska bli mat, foder, energi och fiber.  Vi bidrar till framtidens odlingssystem där bättre kvalitet och avkastning kombineras med bättre utnyttjande av ekosystemtjänster och så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

Publicerad: 09 januari 2018 -
Loading…