Sveriges lantbruksuniversitet

Nutrient Efficient Wheat partnership (NEWp)

Ett partnerskap mellan akademi och industri för att utveckla mer näringseffektivt vårvete. Läs mer om projektet på den engelska sidan. 

Publicerad: 10 december 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se