Växtinteraktioner i odlingssystem

Senast ändrad: 11 juli 2019
lovsta-ingressbild.jpg

Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara system för växtskydd som utnyttjar interaktionen mellan växter.

Det är känt sedan länge att skadade växter producerar flyktiga ämnen som aktiverar försvarsmekanismer i oskadade växter bredvid. Då blir de mindre attraktiva för insektskadegörare och mer attraktiva för naturliga fiender till växtätarna.

Vår forskning visar att även samspel via flyktiga ämnen mellan oskadade växter framkallar liknande effekter på skadeinsekter och deras naturliga fiender. 

Fokus för vår forskning är kemiskt samspel mellan oskadade växter och betydelsen för växter, bladlöss och deras naturliga fiender. Vårt mål är att utveckla odlingssystem med mindre angrepp från skadegörare, bra stöd för ekosystemtjänster som biologisk kontroll samt högre och stabilare avkastning.

Du kan läsa mer om våra projekt under Ninkovic lab 


Kontaktinformation

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Iris Dahlin, doktorand
Institutionen för växtproduktionsekologi
iris.dahlin@slu.se 018-672286