Växtinteraktioner i odlingssystem

Senast ändrad: 16 maj 2019
lovsta-ingressbild.jpg

Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara system för växtskydd som utnyttjar interaktionen mellan växter.

Det är känt sedan länge att skadade växter producerar flyktiga ämnen som aktiverar försvarsmekanismer i den oskadade växten bredvid som därmed blir mindre attraktiv för insektskadegörare och mer attraktiva för naturliga fiender till växtätarna. Vår forskning visar att även samspel med flyktiga ämnen mellan oskadade växter framkallar liknande effekter på skadeinsekter och deras naturliga fiender.  Fokus för vår forskning är kemiskt samspel mellan oskadade växter och betydelsen av de framkalladeeffekterna kan ha för växter, bladlöss och deras naturliga fiender. Vårt mål är att utveckla odlingssystem med obetydliga angrepp från skadegörare, bra stöd för ekosystemtjänster som biologisk kontroll och högre och stabilare avkastning.

You can read more about our projects at Nincovic lab page


Kontaktinformation

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Iris Dahlin, doktorand
Institutionen för växtproduktionsekologi
iris.dahlin@slu.se 018-672286