Växtinteraktioner i odlingssystem

Senast ändrad: 21 december 2017
lovsta-ingressbild.jpg

Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara system för växtskydd som utnyttjar interaktionen mellan växter.

Det är känt sedan länge att skadade växter producerar flyktiga ämnen som aktiverar försvarsmekanismer i den oskadade växten bredvid som därmed blir mindre attraktiv för insektskadegörare och mer attraktiva för naturliga fiender till växtätarna. Vår forskning visar att även samspel med flyktiga ämnen mellan oskadade växter framkallar liknande effekter på skadeinsekter och deras naturliga fiender.  Fokus för vår forskning är kemiskt samspel mellan oskadade växter och betydelsen av de framkalladeeffekterna kan ha för växter, bladlöss och deras naturliga fiender. Vårt mål är att utveckla odlingssystem med obetydliga angrepp från skadegörare, bra stöd för ekosystemtjänster som biologisk kontroll och högre och stabilare avkastning.

Projekt

Hur kan fåglar hjälpa växter? Interaktioner mellan naturliga fiender och deras påverkan på den biologiska bekämpningen i jordbruket

Kontakt: Diana Rubene 

Sortblandning – ett robust odlingssystem

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF
Kontakt: Velemir Ninkovic, Robert Glinwood och Göran Bergkvist

Funktionell botanisk mångfald: en väg till robusta odlingssystem SLU Ekoforsk

Kontakt: Velemir Ninkovic, Robert Glinwood och Göran Bergkvist

Multifunktionella odlingssystem - länkning av växt-växt interaktioner, insekt skadedjursbekämpning och djurlivet

Formas
Kontakt: Velemir Ninkovic, Robert Glinwood och Sönke Eggers

Nanoteknologi för innovativt skydd mot skadeinsekter

Formas
Kontakt: Vadim Kessler, Velemir Ninkovic, Robert Glinwood

Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik

Formas
Kontakt: Velemir Ninkovic, Michael Felsberg and Jörgen Ahlberg

Nyckelpigornas roll "fotspår i växtskydd mot bladlöss"

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Kontakt: Velemir Ninkovic

Vilka kornsortblandningar ska man odla?

Jordbruksverket
Kontakt: Velemir Ninkovic

Samspel mellan växt genotyper med flyktiga ämnen: en hållbar kontroll av svamppatogener

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning
Kontakt: Velemir Ninkovic


Kontaktinformation

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Iris Dahlin, doktorand
Institutionen för växtproduktionsekologi
iris.dahlin@slu.se 018-672286