Ogräsbiologi och ogräsreglering

Senast ändrad: 11 juli 2019
renkavle-ograsforskning.jpg

Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka egenskaper som påverkar en arts framgång som åkerogräs, och de möjligheter och begränsningar som finns för att kontrollera dem.

För framtidens växtproduktion är det därför helt avgörande att vi hittar strategier att hantera ogräs som är effektiva utan att skada miljön. Då krävs bland annat gedigna kunskaper om populationsdynamik hos ettåriga och fleråriga ogräs. Renkavle, hönshirs, åkertistel, åkermolke och kvickrot är några av de arter vi studerar i vår grupp.

Vi arbetar med ogräskontroll baserat på IPM, där indirekta åtgärder som stärker grödans konkurrenskraft, tex sortval och såteknik , integreras med mekanisk och kemisk bekämpning

Klimatförändringen kommer att ha stor effekt på ogrässituationen. Både direkt genom att nya, invasiva arter kan etablera sig på våra breddgrader, och indirekt genom att nya grödor skapar gynnsamma förhållanden för ogräsarter som utgör små problem i dag. Malörtsambrosia och hönshirs är exempel på sådana arter, som vi arbetar med.

Våra projekt

Halva ytan bearbetas - odlingssystem med radhackning, bandsådd, bandsprutning och mellangrödor (SLF)

Nytt odlingssystem kan minska användningen av bekämpningsmedel med 80 procent

Kontakt: Göran Bergkvist, Alexander Menegat

Modellering av ettåriga ogräs: populationsdynamik och konkurrens med renkavle i fokus

Kontakt: Giulia.Vico@slu.se , Alexander.Menegat@slu.se , Ullalena.Bostrom@slu.se , Anneli.Lundkvist@slu.se

Hållbar kontroll av ogräs - särskilt kvickrot

Upprepad stubbearbetning inte alltid nödvändig för kvickrotsbekämpning

Kontakt: Lars.Andersson@slu.se

Malörtsambrosia

Malörtsambrosian måste bekämpas – kan bli en värsting för pollenallergiker

Kontakt: Lars.Andersson@slu.se

PRODIVA – Samband mellan diversifiering av grödor och ogräs (CoreOrganic Plus)

Kontakt: Anneli.Lundkvist@slu.se, Theo.Verwijst@slu.se

Grategrass: Integrerad ogräskontroll för att öka skördar och lönsamhet inom foderproduktion 

Kontakt: Anneli.Lundkvist@slu.se, Theo.Verwijst@slu.se

Pelleterad gödsel 

Kontakt: Anneli.Lundkvist@slu.se

Nya användningsområden för ogrässkäraren - Avslagning av åkertistel och baldersbrå i höstvete och frövallar

 Kontakt: Anneli.Lundkvist@slu.se

Integrerad ogräskontroll av annuella ogräs i raps

Kontakt: Anneli.Lundkvist@slu.se

Electrical Weed Destroyer (EWD) - ny teknik för mekanisk ogräskontroll

Kontakt: Lars Andersson

Klippträda för att ersätta svartträda

Kontakt: Göran Bergkvist

 

 


Kontaktinformation

Lars Andersson, professor och samverkanslektor i växtproduktion
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
lars.andersson@slu.se, 018-67 33 66, 070-344 39 76

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se