Växtproduktion i förhållande till miljö och genetik

Senast ändrad: 06 oktober 2017
vaxtekologi.jpg

Vår forskning rör framför allt de ekologiska och fysiologiska mekanismerna som styr växtproduktion och resurseffektivitet i förhållande till miljö och genetik hos jordbruksgrödor.


Kontaktinformation

Martin Weih, professor
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
martin.weih@slu.se  018-672543