Växtproduktion i förhållande till miljö och genetik

Senast ändrad: 20 maj 2019
vaxtekologi.jpg

Vår forskning rör framför allt de ekologiska och fysiologiska mekanismerna som styr växtproduktion och resurseffektivitet i förhållande till miljö och genetik hos jordbruksgrödor.

Framtidsutsikter för fleråriga grödor inom hållbar matproduktion

Läs nyheten: Viken roll kan fleråriga grödor spela i framtiden

Kontakt: Giulia Vico

Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i framtidens klimat

Se in i framtiden och planera för den skog som skall stå där då

Kontakt: Giulia Vico

Påverkan av storskalig atmosfärisk variabilitet på den jordbundna kolcykeln

Kontakt: Guimar Ruiz-Pérez Giulia Vico

Näringseffektivitet hos jordbruksgrödor (stråsäd, perenna energigrödor)

Kontakt: Martin Weih NJ fakulteten

Ett partnerskap mellan akademi och industri för att utveckl a mer näringseffektivt vårvete (NEWp)

Kontakt: Martin Weih

Ekologiska konsekvenser av bioteknik inom jordbruket

Kontakt: Martin Weih

AgResource – resursallokeringsprocesser i jordbruket

Fakulteten för naturresurser och jordbruk

Kontakt: Martin Weih, Giulia Vico

Balans mellan ekosystemtjänster och vattenanvändning för hållbar risproduktion

Kontakt: Giulia Vico

Säkra livsmedelsförsöjningen lokalt som globalt - Klimatrelaterad risk och sårbarhet från klimatförändring i jordbrukssystem

Kontakt: Giulia Vico

Klimatanpassad poppel för nordliga breddgrader och möjlighet till hållbar produktion av biomassa (CLAP)

Kontakt: Martin Weih, Almir Karacic

Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling (SAMBA) 

Kontakt: Martin Weih
Energimyndigheten

Alternativa användningsområden för Salix (Optimized Utilisation of Salix, OPTUS)

Kontakt: Martin Weih, Nils-Erik Nordh

Att länka individuella växtegenskaper till ekosystemprocesser i ett modellsystem med salix (ECOLINK-Salix)  

Kontakt: Martin Weih
Energimyndigheten


Kontaktinformation

Martin Weih, professor
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
martin.weih@slu.se  018-672543