Växtsjukdomar

Senast ändrad: 06 oktober 2017
Axfusarios-ingress.jpg

Vårt mål är odlingssystem som hämmar utvecklingen av växtsjukdomar. Vi studerar processer och mekanismer som påverkar samspel mellan patogener och grödan, mellan varandra samt mellan patogenerna och grödans övriga mikrobsamhällen.

Projekt

Fusarium i havre och vårvete: sort- och artblandningar för friska grödor med hög kvalitet

Kontakt: Paula Persson

Sporfällefångster – ett medel för att förutsäga mykotoxiner i spannmål 

Kontakt: Paula Persson
Lantmännens forskningsstiftelse 

Stjälkbakterios – kartläggning av nya skadegörare i Sverige 

Kontakt: Paula Persson
Lantmännens forskningsstiftelse Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

EUphresco: Spridning av stjälkbakterios, Dickeya spp. i Europa

Kontakt: Paula Persson

Optimera användningen av understödjande grödor i växtföljder

Kontakt: Paula Persson och Göran Bergkvist (svensk koordinator)

Biologi och teknik för förbättrad markanvändning i potatisodling - Aktörsamverkan för hållbar kunskapsutveckling 

Kontakt: Paula Persson
Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF Samarbetsprojekt med Hushållningssällskapet i Kristianstad

Stråsädens blad-mikroflora i olika produktionssystem – möjlighet för biologisk bekämpning av Fusarium 

Formas Kontakt: Paula Persson

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Kontakt: Paula Persson (koordineras av Hanna Friberg)

Klimatförändringens inverkan på samspelet mellan Fusariumarter, i havre och korn 

Kontakt: Paula Persson
Nordisk kommitté för jordbruks- och matforskning

Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik

Nystartat forskarföretag har ny teknik för giftfri odling

Formas Kontakt: Velemir Ninkovic, Michael Felsberg and Jörgen Ahlberg

Samspel mellan växt genotyper med flyktiga ämnen: en hållbar kontroll av svamppatogener

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning Kontakt: Velemir Ninkovic


Kontaktinformation

Paula Persson, professor, prefekt
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
paula.persson@slu.se 018-672358 070-5324817