Hur mycket mat kan vi få ut från en kvadratmeter?

Senast ändrad: 13 juli 2018

I demonstrationsodlingen frågar vi hur mycket mat som man kan få ut från en kvadratmeter. Här hittar du facit! Du kan också göra uppgiften här på webben.

Vi bör äta mer växter och mindre kött. Då räcker maten till fler människor och vi släpper ut mindre klimatgaser som värmer upp jorden.

Om vi har en kvadratmeter mark. Gissa hur mycket du få ut av olika slags mat?

  • Bönor (Kidneybönor från Öland)
  • Nötkött (djur som betat ute)
  • Ägg
  • Potatis

Ledtråd - det går åt mer mark om vi odlar växter som djuren äter än om vi odlar mat till människor.

Facit

Facit finns i en låda på demonstrationsodlingen och här på webben

Framtidens lantbruk

Beräkningarna kommer från Framtidens lantbruk (som fått en fortsättning i SLUs satsning på Future food).

I ett projekt  skapade forskarna en modell för olika matvanor som på ett smart sätt utnyttjar resurser, så som olika typer av åker- och betesmark, restprodukter för produktion av livsmedel.

Hållbar svensk proteinkonsumtion


Kontaktinformation

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se