Ekologicentrums molekylärlaboratorium

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi delar ett molekylärlaboratorium i det gemensamma ekologicentrum. Laboratoriet är i första hand till för anställda inom SLU, men även externa användare är välkomna.

Alla användare av laboratoriet betalar en bänkavgift. I avgiften ingår en introduktion, tillgång till all utrustning, hjälp och råd från teknisk personal samt visst förbrukningsmateriel. Projektspecifika förbrukningsmaterial såsom DNA-extraktionskit och kemikalier för PCR betalas av användaren.

                   

Fakta:

Maskinparken består av:

 • 3 QIAcuber, extraktionsrobotar från QIAGEN med plats för 12 prover per körning
 • 2 CFXconnect Real-Tids PCR maskiner från Bio-Rad
 • 1 T100 Thermal cycler, PCR maskin från Bio-Rad
 • 1 MiniOpticon, PCR maskin med 48 brunnar från Bio-Rad
 • 1 plattgjutare, för upp till 400 plattor
 • 1 Autoklav, 160 L Laboklav
 • 1 NanoDrop
 • MilliQ-vattenapparat
 • GelDoc XR+ från Bio-Rad för analysering av GelRedfärgade agarosgeler
 • Homogeniserare, Super homogenizer från Bertin technologies
 • Qubit 4 fluorometer från Invitrogen
 • Värmeblock, skakar för 96-hålsplattor med inkubering, små centrifuger, ett vattenbad, pH-meter och utrustning för att köra agarosgelelektrofores. Det finns även inkubatorer och värmeskåp i olika storlekar.
 • PCR workstation med UV-ljus
 • Centrifug Sigma 4-16S

Kontaktinformation

Helena Bötker, Forskningsingenjör
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-672297 helena.botker@slu.se