Klimatstationen

Senast ändrad: 17 december 2017

Vid Ultuna i Uppsala finns en meterologisk station som ger forskare och andra intresserade tillgång till klimatdata.  9 juli 1933 sattes svenskt värmerekord med 38 grader Celsius.

Den meteorologiska stationen vid Ultuna  (ca 5 km S Uppsala, 59,82 °N lat., 17,65 °E long.) är sedan 1974 belägen vid Vipängen, något 100-tal meter väster om Dag Hammarskjölds väg.  Klimatstationen ingår i SMHI:s rikstäckande nät av klimatstationer.

Meteorologiska observationer har bedrivits vid Ultuna åtminstone sedan 1880-talet. För temperatur och nederbörd finns, i det närmaste, kontinuerliga mätserier sedan 1896 och framåt.

Du kan få data för enskilda dagar men också se trender på 100 år tex för temperatur - på 100 år har årsmedeltemperaturen stigit 0,8 grader.

Mätprogrammet omfattar följande variabler och instrument.

Variabel Givare Registrering / Avläsning
Lufttemperatur
1,5 m.ö.m.
1: Termoelement (Cu-konst.), 2: Pt-100 (Rotronic) [reserv] Logger (1 gång/min)
Min/max-temp vid mark/snöyta Termoelement (kapslat Cu-konst) Logger (1 gång/min)
Jordtemperatur på 5, 10, 20, 35, 50, 100, 235, 470 cm djup Termoelement (kapslat Cu-konst) Logger (1 gång/min)
Luftfuktighet 1,5 m.ö.m. Elektronisk sensor : Rotronic MP 100 Logger (1 gång/min)
Nederbörd  1,5 m.ö.m. SMHI:s standard (200 cm2) med vindskärm. Under frostfri säsong dessutom skrivande Hellman-pluviograf. Manuell, 1 gång/dygn
Snödjup Graderade mätpinnar ( 3 st ) Dagligen (som regel) under vintersäsongen
Vindhastighet,  10 m höjd. Skålkorsanemometer: Vaisala WAA 15A Logger (1 gång/min)
Vindriktning, 10 m.ö.m. Vindfana (Gill Microvane 12302/12305) Logger (1 gång/min)
Globalstrålning Pyranometer (CM11, Kipp & Zonen) Logger (1 gång/min)
Insolation (summ. solenergi/dag) Solskensintegrator (CC11, Kipp & Zonen) med skrivenhet Autom. utskrift 1 gång/dygn
Solskenstid Campbell-Stokes heliograf (4 st alternerande) Dygnsvis, manuell utvärdering 


Kontaktinformation

Per Nyman, systemman
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
per.nyman@slu.se 018-671417, 070-5797767                                                         

Magnus Halling, forskningsledare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-3211094

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se