Fältkurs i växtproduktion

Senast ändrad: 16 september 2019
forlarare-ingress.jpg

Du får en överblick över odlingen i Sverige - till exempel odlingsåtgärder, växtföljder, skadegörare, ogräs. Kursen kopplar till hållbart utnyttjande av naturresurser. Det är många övningar i fält och vi åker också på studiebesök till gårdar.

Ansök direkt på antagning.se (välj denna länk om den gröna knappen inte funkar i din webbläsare)

Efter kursen kommer du att kunna:

  • Beskriva de biologiska förutsättningarna för växtproduktion och skördebegränsande faktorer.
  • Redogöra för odlingsåtgärder under vår och försommar i växtproduktionen.
  • Tolka enkla försöksplaner och översiktligt känna till hur grödornas etablering och utveckling studeras i fält.
  • Identifiera vanligt förekommande ogräs och gagnväxter i tidiga utvecklingsstadier.
  • Redogöra för egenskaper och livsmönster hos de vanligaste grupperna av växtskadegörare.
  • Beskriva hur svenska odlingssystem har utvecklats genom historien.
  • Föreslå och motivera hållbara och praktiskt genomförbara växtföljder för olika syften.

Kursen ges i Agronomprogrammet - mark/växt men kan också sökas som fristående kurs.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation