Etik kan bidra till att lösa miljöproblemen

Senast ändrad: 23 september 2019
etik-kurs.jpg

På kursen i miljö- och djuretik får du chans att diskutera frågor som: Har naturen och djuren rättigheter? Har vi plikter gentemot framtida generationer? Du har säkert tankar om dessa frågor redan i dag men med etiken kan du komma ett steg längre. Du blir klokare helt enkelt.

Ansök direkt på antagning.se (välj denna länk om den röda knappen inte funkar i din webbläsare)

Miljö- och djuretiken behandlar frågor om hur människan bör förhålla sig till naturen och djuren. På denna kurs får du bekanta dig med centrala begrepp för diskussionen om människans förvaltning och hållbara nyttjande av biologiska naturresurser. 

Många spännande frågor

Du kan förvänta dig spännande diskussioner, föreläsningar och studiebesök. Vi utgår ifrån vad filosoferna har skrivit om miljö- och djuretik

  • Har naturen eller ekosystem ett egenvärde?
  • Har djur rättigheter och hur kan de i så fall tolkas?
  • Är det etiskt acceptabelt att föda upp djur för köttproduktion?
  • Kan det vara befogat att offra stora naturvärden för att åstadkomma ekonomiska vinster?
  • Är det moraliskt riktigt att patentera grödor i utvecklingsländer?
  • Har vi plikter gentemot framtida generationer?

Vad ligger bakom våra värderingar?

Med hjälp av etik kan du utmana både vedertagna normer och dina egna antaganden i dessa frågor. Du kommer inte att hitta ”det rätta svaret”. Till exempel kan slutsatsen av djuretiska resonemang bli att en vegetarisk livsstil är det mest logiska men också att uppfödning av djur är motiverat om man tar hand om djuren på ett visst sätt. Det viktiga är att undersöka vad som ligger bakom värderingarna.

Efter den här kursen har du förmodligen en mer välgrundad uppfattning i djur- och miljöetikfrågor och är bättre rustad för att förstå och diskutera med andra som eventuellt tycker annorlunda.

Filosofi viktigt för en hållbar framtid

Filosofi är ett viktigt verktyg för att lösa de stora utmaningar vi står för idag när det gäller biologisk mångfald, klimat, mat, djurskydd och relaterade samhällsfrågor. Det kan också hjälpa dig i vardagen när du diskuterar dessa frågor med andra människor.

Den här kursen är därför en god grund för alla som vill arbeta för en hållbar, levande och bättre värld.

Lärare på kursen är Per Sandin (Lektor i bioetik och miljöetik) och Helena Röcklinsberg (lektor i djuretik).

Fakta om Miljö- och djuretik

  • Kursperiod 20 Feb - 7 Jun 2020
  • Uppsala
  • Svenska
  • Fristående kurs

Läs mer om Miljö- och djuretik

Grisar-Djupvik.jpg
Har djur rättigheter och hur kan de i så fall tolkas? Foto: Helena Röcklinsberg
Östgötaviken_Tiveden.jpg
Har naturen ett egenvärde? Foto: Silverkey (Mickaël Delcey) via Wikimedia Commons
Relaterade sidor: