Bred kunskap om Sveriges viktigaste grödor

Senast ändrad: 28 mars 2023

Hur vi producerar mat är en central fråga för Sveriges och jordens framtid, inte minst med hänsyn till hållbar utveckling och klimatförändring. Det här är kursen för dig som vill ha bred och djup kunskap om växtproduktion. Du får inblick i förutsättningar och utmaningar för produktion av Sveriges viktigaste lantbruksgrödor.

 

Förutom föreläsningar och övningar, ingår ett flertal studiebesök, utomhusdemonstrationer och övningar samt ett grupp projekt där man besöker och analysera en gård. Flera moment ges av externa lärare med anknytningar till jordbrukssektorn.

Vi vet inte hur situationen ser ut till hösten, men vissa praktiska moment på kursen kan komma att behöva anpassas till riktlinjer för att hindra spridning av covid-19.

Bred kunskap

Efter kursen kommer du att kunna biologin hos kulturväxter samt hur omgivningsfaktorer och odlingsåtgärder, till exempel gödsling påverkar odlingen.

Dessutom får du fördjupa dig i typjordar med avseende på deras bruknings- och odlingsegenskaper, dränerings- och bevattningsbehov samt jordbearbetning och sådd.

Den här kunskapen har du nytta av i alla yrken kopplade till jordbruk, till exempel odlare, rådgivare, beslutsfattare.

Kursen ges i Agronomprogrammet - mark/växt men kan också sökas som fristående kurs.

Vi medverkar i mark-växtagronomprogrammet

Om du vill utveckla dagens och forma framtidens lantbruk ska du läsa till agronom med inriktning på mark/växt. Du kan med din kunskap bidra till en effektiv och hållbar växtproduktion. Se hur det gick för Elin och Erik som tidigare har pluggat till agronomer med inriktning mark-växt.

Läs mer om programmet agronom - mark/växt

Växtproduktion - mark och grödor

Kursperiod: 2023-08-28 - 2022-10-30

Språk: Svenska

Ort: Uppsala

Läs mer om kursen Växtproduktion - mark och grödor

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Robert Glinwood, prefekt
Institutionen för växtproduktionsekologi
robert.glinwood@slu.se, 018-672342