Kemisk ekologi

Senast ändrad: 10 oktober 2018

Djur, växter och mikroorganismer får information från sin omgivning genom kemiska signaler och använder även dessa till att kommunicera med varandra. Vi undersöker hur kemiska signaler fungerar och använder insekter och andra djur som modeller. Vår grupp tilldelades ett Linneéanslag för ICE3 initiativet.


Våra tre viktigaste forskningsområden är interaktioner mellan

  • insekter--växter,
  • insekter--mikrober och
  • insekter--djur

och de kemiska signaler som möjliggör dessa interaktioner.

Läs mer om vår forskning.

Vi utvecklar kemiska föreningar, feromoner och andra kemiska signaler för att kontrollera och övervaka insekter inom jordbruk, hortikultur och skog. Vi undersöker även hur insekter sprider sjukdomar. Klimatförändringar med högre sommartemperaturer och förändrad regnaktivitet har gjort insektsreglering till en brådskande utmaning.

Förutom tillämpad forskning innehåller vår forskning även sensorisk fysiologi, evolutionära processer som ligger bakom doftkommunikationssystemet, molekylära mekanismer i doftperception och beteendemodulering genom inlärning och multimodala stimuli.

 

Välkommen till våra engelska sidor där mer information finns!


Kontaktinformation