Om institutionen för växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 20 mars 2019

Institutionen för växtskyddsbiologi utgörs av de fem enheter inom integrerat växtskydd, kemisk ekologi samt resistensbiologi. Här nedan finns information om vem som ansvarar för vad inom institutionen.

Ansvarsområden

Prefekt: Rickard Ignell 

Vice prefekt: Åsa Lankinen

 

Grundutbildning: Marie Bengtsson

Forskarutbildning: Peter Anderson

 

Lokaler: Åsa Lankinen

Hemsida: Elin Isberg

Friskvård: Elin Isberg

Skyddsombud:  V-huset: Göran Birgersson (labb) och David Hansson (kontor)
                             H-huset: Helen Lindgren, Anneli Ahlman

 

Administrativt stöd

Ekonomistöd: Ulrika Lindblad
Beslutsstöd: Majvi La
Personal: Johanna Strand
Diarie: Marika Gullberg

Forskarnätverk vi deltar i:

PlantLink

NordPlant

Växtskyddsplattformen


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.isberg@slu.se