Om institutionen för växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 09 april 2019

Institutionen för växtskyddsbiologi utgörs av fem enheter inom integrerat växtskydd, kemisk ekologi samt resistensbiologi. Här nedan finns information om vem som ansvarar för vad inom institutionen samt länkar till respektive enhets hemsida.

Ansvarsområden

Prefekt: Rickard Ignell 

Vice prefekt: Åsa Lankinen

Grundutbildning: Marie Bengtsson

Forskarutbildning: Peter Anderson

Lokaler: Åsa Lankinen

Hemsida: Elin Isberg

Friskvård: Elin Isberg

Skyddsombud:  V-huset: Göran Birgersson (labb) och David Hansson (kontor)                              H-huset: Helen Lindgren, Anneli Ahlman

 
Administrativt stöd

Ekonomistöd: Ulrika Lindblad

Beslutsstöd: Majvi La

Personal: Johanna Strand

Diarie: Marika Gullberg


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.isberg@slu.se