Sjukdomsvektorer

Senast ändrad: 10 oktober 2018
Rickard's Aedes-small.jpg

Myggor sprider ett flertal sjukdomar, däribland malaria, dengue och West Nile feber, som påverkar miljontals människor varje år, framförallt i låginkomstländer. Som flertalet andra insekter förlitar sig myggor på sitt doftsinne för att hitta människor, men även nektar som de behöver för energi och reproduktion, och äggläggningsplatser. Vår forskning går ut på att identifiera hur dessa beteenden styrs av externa och interna signaler. Genom att identifiera de doftsignaler som myggor använder sig av strävar vi efter att utveckla nya bekämpningsmetoder som kan utnyttjas som ett komplement till existerande metoder. Eftersom vår forskning inte är begränsad till dofter som attraherar värdsökande myggor, har vi möjlighet att uppnå en större effekt. Grundforskning är basen till all vår verksamhet, utan vilken vi inte kunnat fått den förståelse för myggornas doftkommunikation som vi har idag. Genom en tvärvetenskaplig analys, som innefattar molekylära, neurofysiologiska, farmakologiska och beteende studier, and myggornas doftsystem försöker vi öka förståelsen för varför myggor gör det dem gör. För mer information se våra engelska sidor.

cartoon002.png

Mygglivscykel


Kontaktinformation