Floristik och leddjursfaunistik

Senast ändrad: 04 mars 2021
Humla på bergsklint

Kursens syfte är att ge kunskaper om övergripande systematik, identifiering och grundläggande biologiska och ekologiska sammanhang hos framför allt växter och ryggradslösa djur, men också vissa andra organismgrupper, ur den svenska floran och faunan. Betydande fokus läggs på artkunskap och kunskap om identifiering och ekologi för vissa högre systematiska nivåer hos organismgrupper av relevans för växtskydd och naturvård.

Kursen omfattar framför allt identifiering av svenska kärlväxter och leddjur; bland leddjuren framför allt insekter. Det ingår också vissa exempel på organismgrupper utanför dessa. För kärlväxterna ingår grundläggande växtsystematik och växternas översiktliga byggnad. Det ingår också hur man känner igen vanliga och betydelsefulla växtfamiljer, samt en del arter inklusive träd och buskar och betydande ogräs. Bland insekter och andra leddjur ingår grundläggande systematik och deras översiktliga byggnad, inklusive detaljer som ofta är viktiga för bestämning. Det ingår också hur man känner igen eller bestämmer de flesta insektsordningar, samt en del familjer och andra grupper.

Kursen tar upp flera viktiga grupper som omfattar växtskadegörare, respektive nyttodjur i form av pollinatörer och naturliga fiender till växtskadegörare. Dessutom förekommer en del typiska symptom och skador på växter som orsakas av specifika typer av skadegörare.


Kontaktinformation

Mattias Larsson

Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi

Telefon: 040-415310, 073-2445388
E-post: mattias.larsson@slu.se

Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp

Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se