Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Vi skapar kunskap som stödjer en hållbar användning av naturresurser i en snabbt föränderlig värld. Vår forskning omfattar vilda djur, fiskar, växter och människor.

Publicerad: 10 juni 2020 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se
Loading…