Forskning vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Senast ändrad: 18 oktober 2017

Forskningen som är både tillämpad och grundläggande är samlad under dessa ämnesområden:

  • Zooekologi
  • Akvatisk ekologi
  • Restaureringsekologi
  • Molekylär ekologi

Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se