Sveriges lantbruksuniversitet

Aktuella projekt

Här hittar du våra aktuella forskningsprojekt.

Stor fisk simmar i blått vatten.

Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten. Men arbetet för ett livskraftigt bestånd och en hållbar internationell förvaltning kräver kunskap. Kunskap som forskare vid SLU är med och tar fram.

Harr fotad mot vit bakgrund.

Fiskars rörelser kartläggs för att förbättra marina skyddsområden

För att öka det marina skyddet i Sverige kartläggs fiskars beteende och rörelsemönster. Kunskapen gör det möjligt att förbättra planering, förvaltning och utvärdering av skyddade områden.

Publicerad: 11 september 2020 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se
Loading…