Sveriges lantbruksuniversitet

Unikt forskningsprojekt om blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten!

För att ta fram kunskap som kan bidra till en hållbar framtid för den blåfenade tonfisken bedriver SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, forskning om den blåfenade tonfisken.

Två spön efter en båt på havet.

Erfarna fisketeam sökes till årets tonfiskmärkning

Med hjälp av erfarna fisketeam fångas de blåfenade tonfiskar som SLU:s forskare sedan utrustar med sändare. Nu är ansökan till årets tonfiskmärkningsprojekt öppen.

Tre personer på en båt hanterar en stor fisk

Stöd SLU:s forskning om den blåfenade tonfisken

Vill du bidra till en ökad kunskap för den blåfenade tonfiskens framtid?
Nu finns möjlighet att stödja forskningen om blåfenad tonfisk. Här hittar du information om hur du går tillväga och vad vi använder forskningsdonationerna till.

Följ oss på Facebook
Man slänger en stor fisk över bord

Forskning inom akvatisk ekologi

Överfiske, vattenkraft, övergödning, nya främmande arter, miljögifter och klimatförändringar tär hårt på våra vilda fiskbestånd. Flera arter är hotade, en del akut. Vid SLU Vilt, fisk och miljö arbetar vi för att ta fram ny kunskap som kan bidra till att hitta lösningar på dessa problem.

Loading…