Sveriges lantbruksuniversitet

Unikt forskningsprojekt om blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten!

Men arbetet för ett livskraftigt bestånd och en hållbar internationell förvaltning kräver kunskap. Kunskap som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är med och tar fram.

Tre personer på en båt hanterar en stor fisk

Under två veckor i månadsskiftet augusti-september befann sig ett forskningsteam från SLU, tillsammans med erfarna fiskare, ute till havs för att utrusta blåfenade tonfiskar med sändare. Sändarna ger kunskap om fiskarnas beteende och vandringsmönster.

Läs deras rapporter från fältarbetet på vår Facebooksida.

Följ oss på Facebook
Man slänger en stor fisk över bord

Forskning inom akvatisk ekologi

Överfiske, vattenkraft, övergödning, nya främmande arter, miljögifter och klimatförändringar tär hårt på våra vilda fiskbestånd. Flera arter är hotade, en del akut. Vid SLU Vilt, fisk och miljö arbetar vi för att ta fram ny kunskap som kan bidra till att hitta lösningar på dessa problem.

Loading…