Algproduktion för avfallshantering

Senast ändrad: 11 december 2017

Algproduktion för avfallshantering

Mål:
Målet är återvinning av avfallsvatten speciellt med avseende på viktiga näringsämnen som kväve och fosfor som annars bidrar till vattenföroreningar or övergödning (grundvatten och ytvatten) samt CO2 upptag från rökgaser, för att minska utsläpp. Vidare har den algbiomassa som produceras flera användningsområden som biobränslen (biogas, biodiesel och bioetanol) och som ingrediens i fiskfoder, t.ex. pigment (astaxanthin).

Projektbeskrivning: Produktion av algbiomassa från vattenutsläpp (urbana och industriella) och rökgases. Industriella partner som bidrar I projektet är Umeå Energi AB, Umeva AB, RagnSells AB, Domsjö Fabriken, SCA Packaging Obbola.
During 2011 the Swedish Government has chosen the algae project as good Environmental Technology.

Finasiering: Energimyndigheten, Processum Biorefinery Initiative AB, Umeå Energi AB, Umeva AB, RagnSells AB.


Projektledare:
Francesco Gentili


Kontaktinformation