Användning av beteendegenetik...

Senast ändrad: 11 december 2017

Användning av beteendegenetik för att öka välfärden i avelsprogrammet för röding

Mål
: Detta projekt har som mål att utvärdera icke-invasiva metoder att identifiera stresståliga individer med god tillväxt i ett avelsbestånd av individmärkt röding "Arctic superior".

Projektbeskrivning: Rödingodling har en stor potential i det svenska vattenbruket och håller på att etableras som en modellart för ett hållbart vattenbruk i samarbete mellan forskare, myndighetspersoner och odlare. Detta projekt har som mål att utvärdera icke-invasiva metoder att identifiera stress-tåliga individer med god tillväxt i ett avelsbestånd av individmärkt röding ’Arctic superior’. Vi kommer också att jämföra stresstålighet och aggression hos röding som avlats på tillväxt i sju generationer med bestånd som inte har genomgått någon selektion. Individer från olika familjer kommer att studeras för att se om det finns ett samband mellan fysiologisk stressrespons, beteende och pigmentering, vilket har tidigare hittats hos andra laxarter. Genom att använda individmärkt fisk med känd bakgrund kan vi testa om dessa egenskaper är nedärvda och genetisk sammankopplade. Samma individer kommer att testas i akvarieförsök, med väl utprövade metoder för att mäta aggression, riskbenägenhet, och kortisolrespons under stress. Alla testade fiskar kommer att fotograferas och bildanalys används för att mäta yttre pigmentering. Resultaten från de olika testerna kommer också att jämföras med tillväxt. Att kunna använda pigmentering hos röding för att selektera ut stresståliga, icke-aggressiva individer med bra tillväxt för fortsatt avel skulle vara en snabb och praktisk metod. Resultaten från detta projekt kan leda till att sänka stressnivåerna i rödingodling och därmed signifikant förbättra välfärden.

Finansiering: Formas

Projektledare:
Carin Magnhagen

Övriga forskare:
Tobias Backström
Svante Winberg
Øyvind Øverli
Jan Nilsson


Kontaktinformation