Beteendeskillnader inom...

Senast ändrad: 11 december 2017

Beteendeskillnader inom och mellan fiskpopulationer - naturlig selektion eller inlärning?

Variation i beteende inom och mellan populationer av samma art har de senaste åren rönt en ökat uppmärksamhet. Detta projekt syftar till att skaffa kunskap om hur skillnader i beteendemönster inom och mellan populationer av abborre uppkommer. Dessutom studeras sambandet mellan individuellt beteende, stressrespons och tillväxt. Kunskap om huruvida skillnader i beteende och tillväxtmönster, som vi redan har funnit mellan individer, är nedärvda eller beror på tidigare erfarenhet är avgörande för att förstå hur skillnader mellan abborrbestånd uppstår. Dessa frågeställningar studeras i akvarieförsök genom att jämföra beteendemönster hos fisk från olika populationer och med olika tillväxt som har fötts upp i samma miljö, och genom att undersöka om beteendemönster är stabila över tiden och i olika sammanhang.

Publikationer från projektet

Magnhagen, C., Hellström, G., Borcherding, J., Heynen, M. 2012. Boldness in two perch populations – long-term differences and the effect of predation pressure. Journal of Animal Ecology 81: 1311–1318.

Magnhagen, C. 2012. Personalities in a crowd: What shapes the behaviour of Eurasian perch and other shoaling fishes? Current Zoology 58: 35−44, 2012.

Hellström, G. & Magnhagen, C. 2011. The influence of experience on risk taking. Results from a common-garden experiment on populations of Eurasian perch. Behaviour Ecology and Sociobiology 65:1917–1926.

Hellström, G., Heynen, Oosten, J., Borcherding J. & Magnhagen, C. 2011. The effect of group size on risk taking and social conformity in Eurasian perch. Ecology of Freshwater Fish 4: 499-502.

Heynen, M., Hellström, G., Magnhagen, C., Borcherding, J. 2010. Does morphological variation between young-of-the-year perch from two Swedish lakes depend on genetic differences? Ecology of Freshwater Fish 19: 163–169.

 

Projektledare:
Carin Magnhagen

Associerade forskare:
Martina Heynen
Gustav Hellström


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se